Cievny chirurg

MUDr. Štefan Munka sa stretol s autorom metódy CLaCS na kongere s Ríme. Metóda ho nadchla. Následne absolvoval rozsiahle odborné školenia v Srbsku, kde profesor Kasuo Miyake organizoval vzdelávanie európskych cievnych chirurgov.

MUDr. Štefan Munka má za sebou 20 rokov chirurgickej praxe. Spočiatku sa venoval klasickej brušnej chirurgii, postupne sa prepracoval k cievnej chirurgii. Atestoval v Budapešti. Ako cievny chirurg pracoval v nemocnici, v súkromnej ambulancii i na viacerých klinikách.

Medicentrum s ním externe spolupracovalo už od roku 2012. V marci 2017 sme v spolupráci s MUDr. Štefanom Munkom otvorili Ambulanciu cievnej chirurgie vo Zvolene.

Hlavným zameraním MUDr. Štefana Munku je ESTETICKÁ FLEBOLÓGIA. Medicínska disciplína, ktorá sa zaoberá problémami povrchového žilového systému na rozhraní dermatológie a chirurgie.