Cenník

Odborné lekárske vyšetrenie 40,00 €
Kontrolné lekárske vyšetrenie po zákroku v Medicentre 0,00 €
Kontrolné lekárske vyšetrenie po zákroku v inom zariadení 20,00 €
   
Odstránenie metličiek metódou CLaCS
Cena za 1 impulz 2,50 €
Zľava 10%  od 101 do 200 impulzov  2,25 €/ impulz
Zľava 20% nad 201 impulzov 2,00 €/ impulz
   
Cenník platný od 25.09.2017                    Vystavil: Ing. Vladimír Štiasný